General

Concurs de Fotografia de la Serralada de la Marina

L’objectiu del concurs és promoure els valors naturals, culturals i històrics del Parc de la Serralada de Marina.

El concurs té 3 categories:

• Fotografia de flora i/o fauna de totes les especies pròpies del parc
• Fotografia de patrimoni del parc
• Fotografia de paisatge entesa com tota imatge que sigui paisatge del parc o panoràmiques que es vegin des de el parc però identificant la zona d’on s’ha realitzat la fotografia.

Més informació

És un concurs obert a tota la ciutadania i s’hi podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies per autor/a. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no han d’haver estat mai premiades en cap altre concurs i no haver estat presentades en edicions anteriors. Cada participant només pot optar a un premi.

El format de les imatges serà digital, en JPEG. Si la foto és horitzontal, el costat màxim serà de 1920 píxels i el mínim de 1080, i, si és vertical, el costat màxim serà de 1080 píxels i el mínim de 768. El fitxer no pot superar les 3 MB.

S’accepta qualsevol tècnica i procediment realitzades en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica.

Les obres s’enviaran a l’adreça de correu: p.smarina.cd@diba.cat abans de les 23:55 del dia 31 d’octubre de 2020.

Els premis segons categoria seran:

• A la millor fotografia de flora i/o fauna
o Primer premi: 100€
o Segon premi: 75 €
o Tercer premi: 25 €

• A la millor fotografia de patrimoni
o Primer premi: 100 €
o Segon premi: 75 €
o Tercer premi: 25 €

• A la millor fotografia de paisatge
o Primer premi: 100 €
o Segon premi: 75 €
o Tercer premi: 25 €

Consulta les bases