General

En marxa el 6è Concurs de Fotografia del Parc de la Serralada de Marina

El Centre de Documentació del Parc de la Serralada de Marina, amb seu a la Biblioteca Elisenda de Montcada, convoca la sisena edició del concurs de fotografia de Parc, amb l’objectiu de donar a conèixer els valors i atractius d’aquest espai natural. 

El certamen s’adreça a tots els públics i els participants han d’enviar les seves obres a l’adreça de correu electrònic p.smarina.cd@diba.cat fins el 31 de maig de 2019. S’hi podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies per autor/a. S’accepta qualsevol tècnica i procediment. Les fotografies s’incorporaran periòdicament a la pàgina web del Parc de la Serralada de Marina: http://parcs.diba.cat/web/marina

El jurat atorgarà 3 premis segons les següents categories:

Fotografia de flora i/o fauna, fotografia de patrimoni i fotografia de paisatge. Per a cadascuna de les categories hi haurà un primer premi de 100 euros, un segon de 75 euros i un tercer de 25 euros.

Les imatges premiades i una selecció de les més destacades formaran part d’una exposició que es podrà visitar a la Biblioteca Elisenda.

Bases

1. El tema és el Parc de la Serralada de Marina, una terra antiga i viva. Encerclat per grans nuclis urbans, acompleix un paper fonamental com a espai verd, educatiu i de lleure dins de l’àrea metropolitana de Barcelona. Malgrat aquesta pressió humana, el Parc presenta una fauna i una vegetació notables i conserva un ric patrimoni històric, del qual destaquen poblats ibèrics, monestirs i masies.

2. L’objectiu del concurs és promoure els valors naturals, culturals i històrics del Parc de la Serralada de Marina.

3. El concurs té 3 categories:

· Fotografia de flora i/o fauna de totes les espècies pròpies del Parc.

· Fotografia de patrimoni del parc

· Fotografia de paisatge, entesa com tota imatge que sigui paisatge del Parc o panoràmiques que es vegin des del Parc però identificant la zona d’on s’ha realitzat la fotografia.

4. El concurs és gratuït i obert a qualsevol persona.

5. S’hi podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies per autor/a. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no han d’haver estat mai premiades en cap altre concurs i no haver estat presentades en edicions anteriors. Cada participant només pot optar a un premi.

6. Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, tenint en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

7. El format serà digital, en JPEG. Si la foto és horitzontal, el costat màxim serà de 1920 píxels i el mínim, de 1080, i, si és vertical, el costat màxim serà de 1080 píxels i el mínim, de 768. El fitxer no pot superar les 3 MB.

8. S’accepta qualsevol tècnica i procediment realitzades en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Les obres presentades han d’esser úniques i originals, no premiades, ni publicades. Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge respecte a l’objectiu del concurs.

9. La comissió organitzadora podrà resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

10. Les obres s’enviaran a l’adreça de correu: p.smarina.cd@diba.cat abans de les 23.55 h del dia 31 de maig de 2019. En el correu s’hi afegirà un arxiu en format word indicant les següents dades:

· Títol de la fotografia

· Lloc de presa de la fotografia

· Categoria a la que opta

· Nom i cognoms de l’autor/a

· Municipi de residència

· Telèfon de contacte

· Adreça de correu electrònic

· Número d’associat a la Federació de Catalana de Fotografia, si és el cas.

11. Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web del Parc de la Serralada de Marina http://parcs.diba.cat/web/marina

12. Els premis de cada categoria seran:

A la millor fotografia de flora i/o fauna

· Primer premi: 100 €

· Segon premi: 75 €

· Tercer premi: 25 €

A la millor fotografia de patrimoni

Primer premi: 100 €

Segon premi: 75 €

Tercer premi: 25 €

A la millor fotografia de paisatge

Primer premi: 100 €

Segon premi: 75 €

Tercer premi: 25 €

13. El veredicte del jurat es farà en un acte obert al públic el dia 15 de juny a la seu de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac, al Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo, c. Alt de Sant Pere, 73, de Montcada i Reixac. El veredicte del jurat és inapel·lable. El lliurament de premis es farà el dia 20 de juny, a les 19 h, a la sala Polivalent de la Biblioteca Elisenda de Montcada, (c. Tarragona, 32), de Montcada i Reixac.

14. Les fotografies premiades i una selecció de les més destacades formaran part d’una exposició que es podrà visitar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a altres llocs d’interès per la seva difusió.

15. Cal recordar que les activitats fotogràfiques en entorns naturals estan subjectes al Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar a la fauna salvatge.

16. El fet de participar suposa donar autorització a la comissió organitzadora per penjar les fotos a la web indicada al punt 9 i a les xarxes socials de les entitats organitzadores. Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor. El Parc de la Serralada de Marina i l’Ajuntament de Montcada i Reixac podran realitzar la difusió i reproducció de les obres premiades només per a l’edició de material divulgatiu del Parc en qualsevol format, de manera indefinida i sempre citant l’autoria de les obres.

17. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. La comissió organitzadora resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretació.

18. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al concurs. Caldrà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment inequívoc a la biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac, i al Parc de la Serralada de Marina perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, a l’adreça: Centre de Documentació del Parc de la Serralada de Marina. Biblioteca Elisenda de Montcada (c. Tarragona 32) 08110 Montcada i Reixac o al correu p.smarina.cd@diba.cat.

19. L’àmbit territorial del Parc de la Serralada de Marina inclou part dels termes municipals de Montcada i Reixac, Badalona, Tiana, Sant Fost de Campsentelles i Santa Coloma de Gramenet. Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Parc: http://parcs.diba.cat/web/marina

Per a més informació truqueu a la Biblioteca Elisenda de Montcada (934 925 959) els matins de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h, i les tardes, de 15.30 a 20.30 h, de dilluns a divendres.

20. Aquest concurs compta amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i amb el número de reconeixement 2019-34.

21. Les còpies en paper de les fotografies premiades i finalistes quedaran al Centre de Documentació del Parc de la Serralada de la Marina de la Biblioteca Elisenda de Montcada com a part de l’arxiu del centre.

Organitzadors: Ajuntament de Montcada i Reixac. Centre de documentació del Parc de la Serralada de Marina, Biblioteca Elisenda de Montcada.

Col·laboradors: Agrupació de Fotografia de Montcada i Reixac (AFOTMIR).

Patrocinadors: Diputació de Barcelona. Parc de la Serralada de Marina.

Centre de Documentació del Parc de Serralada de Marina