OBJECTIUS
• Que els alumnes sàpiguen buscar els llibres de forma autònoma per la sala infantil i que coneguin la resta d’espais de les altres plantes, emfatitzant el taulell de préstec, les màquines d’auto préstec i les sales d’estudi.
• Els nens han de tenir clara la divisió entre coneixement i ficció a nivell general, i han de saber situar aquestes seccions, especialment a la sala infantil.
• Segons les seves necessitats han d’esbrinar on trobar el document seguint la CDU i cercant al catàleg.

PROGRAMA
• Benvinguda i explicació del funcionament de les màquines d’auto prèstec.
• Arribada a la sala infantil, transformada en l’Aeroport de l’Elisenda.
• Realització de l’activitat de cerca d’informació mitjançant els diferents recursos de la sala.
• Compartim els resultats i acomiadament.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
• Un cop a l’Aeroport de l’Elisenda, l’equip de la biblioteca farem la formació en CDU, catàleg i cerca general als diferents espais de la sala.
• Dividirem la classe en 5 equips, cada equip amb destinació a una ciutat d’un país diferent.
• Els grups trobaran una sèrie de materials amb els quals hauran de realitzar una recerca sobre el país que els ha tocat.
• En tornar del seu viatge compartiran la seva informació amb la resta de la classe.