Racó de Famílies

La sala infantil de les nostres biblioteques disposa d’ un racó de famílies, un espai on trobar informació i recursos sobre el món dels infants. L’objectiu d’aquest racó, que s’organitza com un centre d’interès documental, és el d’ajudar a pares i familiars en la tasca de tenir cura, educar i entendre els petits de la casa.

El Racó de pares i mares inclou un conjunt de llibres, revistes i audiovisuals adreçat als adults on es tracten temes relacionats amb els món dels infants, des de l’embaràs fins a la primera l’adolescència. Es poden trobar materials de psicologia, pedagogia, aprenentatge, salut i creixement, lleure, i, en definitiva, tot allò que pot ser d’interès en el desenvolupament dels nens i nenes.

Aquesta secció reuneix en un únic espai de cada biblioteca tots els documents relatius a aquests temes per facilitar la seva consulta.

El fons està clarament identificat i es pot consultar a la sala infantil, tot i que el materials, recordeu, s’adrecen als adults.

raco pares