Les Biblioteques de Montcada disposen d’un Racó de famílies, un espai on trobar informació i recursos sobre el món dels infants. L’objectiu d’aquest racó, que s’organitza com un centre d’interès documental, és el d’ajudar a pares i familiars en la tasca de tenir cura, educar i entendre els petits de la casa.  

El Racó de famílies inclou un conjunt de llibres, revistes i audiovisuals adreçat als adults on es tracten temes relacionats amb els món dels infants, des de l’embaràs fins a la primera l’adolescència. Es poden trobar materials de psicologia, pedagogia, aprenentatge, salut i creixement, lleure, i, en definitiva, tot allò que pot ser d’interès en el desenvolupament dels nens i nenes. 

Aquesta secció reuneix en un únic espai de cada biblioteca tots els documents relatius a aquests temes per facilitar la seva consulta.  

El fons està clarament identificat i es pot consultar a la sala infantil, tot i que el materials, recordeu, s’adrecen als adults.  L’espai està classificat en deu blocs temàtics:

  • Llibres i lectura
  • Créixer
  • Aprendre
  • Adolescència
  • Família
  • Educar
  • Hàbits
  • Salut- Embaràs, part i lactància
  • Plans en família 

​​​​​​​Cerques al catàleg:

Podeu consultar tota la informació i recomanacions de les biblioteques sobre famílies al catàleg infantil Gènius