Préstec

El préstec és gratuït i permet disposar durant 30 dies de:

15 documents en paper (llibres i revistes)
6 documents en DVD i 9 en CD o altres materials multimèdia

Per fer-ne ús, cal portar el carnet de la biblioteca (o bé l’aplicació per a mòbils).

Es poden sol·licitar fins a 3 renovacions del documents en préstec, sempre i quan aquest document no hagi estat reservat per cap altre usuari i que la data de devolució del document no hagi vençut.

Préstec interbibliotecari
Pots demanar qualsevol document en paper (llibre, revista) que no es trobi a les biblioteques de Montcada i Reixac sí pertany a una altra biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aquest servei té un cost per document sol·licitat (1,5 euros) que s’abona en el moment de fer la gestió. La biblioteca rep el document demanat en un termini d’aproximadament 15 dies.

Préstec a entitats

La biblioteca fa préstec de lots de llibres o altres documents a les entitats que ho sol·licitin. Les entitats interessades han de fer-se el carnet d’entitat. El podeu sol·licitar omplint la butlleta que caldrà que presenteu a la biblioteca signada per la persona autoritzada i amb el segell del centre. El servei de préstec amb carnet col·lectiu es regeix per la mateixa normativa establerta per al préstec individual.

Préstec de llibres electrònics

Pots accedir al catàleg des del portal eBiblio Catalunya i consultar la guia que t’ajudarà a descarregar-te els llibres.

Bústies de retorn

Les biblioteques de Montcada i Reixac disposen de bústies de retorn de documents per poder fer-ho durant les 24 hores del dia, estigui oberta o tancada la biblioteca.