Amb la col·laboració del Servei Local de Català, a la biblioteca Elisenda organitzem trimestralment un Club de Lectura Fàcil.

Aquesta activitat està pensada per millorar la capacitat lectora i el coneixement del català de les persones que hi participen.

Els llibres que es llegeixen i es comenten al club estan adaptats per a una lectura fàcil, planera i plaent.