OBJECTIUS
• Què és una biblioteca?
• El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
• Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic (edats).
• Saber què és una biblioteca i facilitar-ne el primer contacte.
• Acostar els llibres als infants i fomentar gust per la lectura.
• Treballar els hàbits de silenci i l’escolta atenta.
• Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
• Temps de lectura i descoberta de llibres.
• Explicació de contes.

PROGRAMA
• Benvinguda a l’exterior de la biblioteca (dins de l’edifici, a l’àgora).
• Pugem a la sala infantil i presentem l’espai als infants.
• Treballem els colors amb diferents llibres i materials diversos.
• Fem una petita hora del conte relacionada amb aquesta temàtica i ens acomiadem.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
• La sala infantil estarà preparada amb cinc mini ambients, cadascun representant un color diferent.
• Els infants, amb l’ajut dels mestres i el personal de la biblioteca faran un tastet de llibres.
• Per finalitzar, el personal bibliotecari farà una petita hora del conte relacionada amb els colors.
• Per finalitzar els recordarem que es poden fer el carnet de la biblioteca de manera gratuïta i així podran continuar practicant les pautes de comportament.