OBJECTIUS

Desenvolupar l’esperit emprenedor, la participació, el pensament crític dels joves, amb l’objectiu de ser més oberts i més sensibles al món que els envolta.
Promoure estratègies de treball/dinamització centrats en la participació directe, el diàleg i l’escolta activa.
Metacognició: pensar sobre com es pensa. Traduir la seva experiència en imatges. Aprendre a observar, raonar, explicar i argumentar. Fer conscient el que s’està fent.
Oferir els còmics com a opció de gaudi lector
Allò que el va fer necessari: arribar als joves i mitjançant lectures que no els allunyessin.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

L’activitat té l’objectiu d’analitzar els rols i característiques dels i de les protagonistes dels còmics des d’una perspectiva de gènere. Al mateix temps, es donaran a conèixer publicacions alternatives que trenquen els models de gènere.
Endinsar-nos en el complex món dels rols de gènere des d’aquest mirador tant particular que anomenem còmic.
El còmic com a exemple de la transversalitat cultural – el món de la historieta és un reflex de les característiques culturals d’una comunitat, a la vegada que un instrument de divulgació d’aquestes – té una incidència social en tant que producte cultural, de lleure o d’entreteniment.
Dret a la diferencia: Parlar del dret a la diferència, de la individualitat i de l’autonomia. De com ens veuen i de com som. De la tendència a etiquetar.


DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

Els rebem a l’entrada de la biblioteca i els conduïm a l’espai jove.
L’activitat es realitza al voltant de tres preguntes que planteja el personal bibliotecari al voltant del món dels còmics.
Les qüestions faran que els alumnes es posicionin en una part o altra de la sala, i promouran el debat sobre la imatge de la dóna al món dels còmics i quina influència marca en la nostra societat.
Mostrarem exemples de personatges femenins complexes i forts, una tendència a l’alça en el món del còmic.