OBJECTIUS

·  És donar eines per prendre consciència sobre què passa amb les nostres dades i la nostra identitat quan utilitzem Internet i descobrir alternatives per protegir-nos.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

·  Identificar la sensibilitat de les dades personals dels alumnes.

·  Explicar què és el rastre digital.

·  Gestionar amb criteri la pròpia identitat i privacitat en l’entorn digital..

·  Reconèixer la privacitat com un dret humà fonamental.

DINÀMICA DE L’ACTIVITAT

Aquest taller està plantejat com un joc de taula. Els participants, agrupats en diferents equips, hauran de respondre diverses preguntes i situacions relacionades amb la gestió de la privacitat en l’entorn digital. A més, cada equip haurà de protegir la identitat del seu personatge per evitar que aquest sigui descobert.
L’objectiu didàctic del joc és donar eines per prendre consciència sobre què passa amb les nostres dades i la nostra identitat quan utilitzem Internet i descobrir alternatives per protegir-nos.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu del joc és ser el primer equip a arribar a la casella final.
Per fer-ho cal:

·  Evitar que els altres equips descobreixin la nostra identitat. Per tant, cada equip ha de protegir al màxim les seves dades i revelar el mínim d’informació en cada jugada.

·  Avançar ràpidament pel taulell de joc