OBJECTIUS

• Saber què és una biblioteca i facilitar-ne el primer contacte.
• Acostar els llibres als infants i fomentar el gust per la lectura.
• Treballar els hàbits de silenci i l’escolta atenta.
• Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.

PROGRAMA

• Benvinguda i presentació.
• Visita a la biblioteca, especialment a la sala infantil i/o l’espai de petits lectors.
• Joc de descoberta de l’entorn a través de les formes.
• Explicació d’un a tres contes.
• Comiat


DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

• Què és una biblioteca?
• Com comportar-se a l’interior de la biblioteca.
• El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
• Joc de descoberta de la sala infantil a través de les formes per apropar-se a l’organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.
• Temps de lectura i descoberta de llibres.
• Explicació d’un a tres contes.
• Per finalitzar els recordarem que es poden fer el carnet de la biblioteca de manera gratuïta i així podran continuar practicant les pautes de comportament.