L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 2023 l’Any Internacional del Mill.

L’Any Internacional del Mill brindarà l’oportunitat de conscienciar sobre els beneficis del mill per a la salut i la nutrició i la seva idoneïtat per al cultiu en condicions climàtiques adverses i canviants, així com dirigir l’atenció de les polítiques cap a aquests beneficis.

L’Any Internacional fomentarà així mateix la producció sostenible de mill, alhora que posarà en relleu el potencial d’oferir noves oportunitats de mercat sostenibles per a productors i consumidors.

A partir del 2 de maig, a la Biblioteca Elisenda donarem per cada préstec una bosseta amb mill.