El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. Més informació.

El paper de les Biblioteques?

El rol de les biblioteques i el seu potencial per a la contribució a l’agenda no ha passat desapercebut a les principals organitzacions internacionals representatives del moviment bibliotecari. La implicació de les biblioteques a l’Agenda 2030 ha estat considerada prioritària per les organitzacions que agrupen les biblioteques a nivell internacional, com ara la “Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques” (IFLA).

El seu paper únic fa de les biblioteques un soci important en el desenvolupament, tant per proporcionar accés a la informació en diferents formats com per oferir serveis i programes que satisfan les necessitats d’informació d’una societat
canviant i cada cop més complexa.

Consulta la selecció de llibres de cada ODS que tenim a les biblioteques.